SEMESTRUL AL II LEA  – AN ȘCOLAR 2020/2021

În atenția părinților/tutorilor/susținătorilor legali!

  • Pentru Bursele de MERIT – dosarele cu actele necesare se depun la diriginți.
  • Pentru Bursele de STUDIU – adeverința de venituri pe ultimele 3 luni, trebuie să fie din NOIEMBRIE 2020 până în IANUARIE 2021.
  • Pentru bursele acordate elevilor ce provin din familii cu VENITURI MICI – adeverința de venituri pe ultimele 12 luni, trebuie să fie din FEBRUARIE 2020 până în IANUARIE 2021.

 

Perioada de depunere a dosarelor pentru obținerea burselor,  indiferent de natura lor,  este:
8 – 19 FEBRUARIE 2021