Se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi :

1. ORFANI de unul sau ambii părinți.

ACTE NECESARE :

 • Copie Certificat de Nastere copil/copii
 • Copie Carte de Identitate parinte
 • Copie Certificat deces
 • Extras de cont BCR

2. MEDICALE :

Se acordă copiilor bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor;

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

ACTE NECESARE :

 • Cerere
 • Copia certificatului de naştere sau a actului de identitate a elevului;
 • Certificatul medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul scolar – pentru elevii care suferă de una din bolile enumerate mai sus;

 

3. VENITURI MICI :

Se acordă elevilor proveniţi din familii care nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

 La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare  toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din :

 • indemnizatii de somaj
 • creante legale
 • conventii civile de intretinere aflate in executie
 • indemnizatii cu caracter permanent
 • alocatii de stat pentru copii
 • alocatii de intretinere pentru copii incredintati sau dati in plasament
 • burse pentru elevi
 • arende
 • chirii

ACTE NECESARE :

 • Adeverinta de venit de la locul de munca al parintilor din care sa reiasa salariul net pe ultimele 12 luni
  SAU
 • Declaratie pe proprie raspundere la notariat – pentru parintele care nu realizeaza venituri
 • Adeverinta de venit de la Administratia Financiara
 • Copie Certificat de Nastere copil/copii
 • Copie Carte de Identitate parinti
 • Extras de cont BCR

 

! Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca suma de 652 lei. !

INFORMAŢII PENTRU OBTINERE BURSE 

 • ELEVII POT BENEFICIA DE BURSĂ DOAR DACĂ PĂRINŢII SAU OCROTITORII LEGALI ÎNTOCMESC DOSARUL CU ACTELE NECESARE. 
 • DOSARELE NU POT FI ÎNTOCMITE DE ALTE PERSOANE (BUNICI, RUDE), DECÂT DACĂ ACEŞTIA AU MINORII ÎNCREDINŢAŢI OFICIAL SPRE CREŞTERE ŞI ÎNGRIJIRE.