Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

1.  au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare, în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

2.  au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEC.

3.  au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific,de nivel național, organizate de MEC.

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

!!! În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

ACTE NECESARE :

  • Cerere
  • Copie Certificat de Nastere elev
  • Copie Carte de Identitate parinti
  • Extras de cont BCR

INFORMAŢII PENTRU OBTINERE BURSE 

  • ELEVII POT BENEFICIA DE BURSĂ DOAR DACĂ PĂRINŢII SAU OCROTITORII LEGALI ÎNTOCMESC DOSARUL CU ACTELE NECESARE. 
  • DOSARELE NU POT FI ÎNTOCMITE DE ALTE PERSOANE (BUNICI, RUDE), DECÂT DACĂ ACEŞTIA AU MINORII ÎNCREDINŢAŢI OFICIAL SPRE CREŞTERE ŞI ÎNGRIJIRE.