Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

1.  au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEC ;

2.  s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competițiile internaționale;

3.  au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural -artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEC.

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele, în limita numărului de burse aprobat de către Consiliul local al sectorului 5.

 !!! În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

ACTE NECESARE :

  • Cerere
  • Copie xerox după diploma obţinută
  • Copia certificatului de naştere a elevului

INFORMAŢII PENTRU OBTINERE BURSE :

  • ELEVII POT BENEFICIA DE BURSĂ DOAR DACĂ PĂRINŢII SAU OCROTITORII LEGALI ÎNTOCMESC DOSARUL CU ACTELE NECESARE. 
  • DOSARELE NU POT FI ÎNTOCMITE DE ALTE PERSOANE (BUNICI, RUDE), DECÂT DACĂ ACEŞTIA AU MINORII ÎNCREDINŢAŢI OFICIAL SPRE CREŞTERE ŞI ÎNGRIJIRE.