Se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie, pe ultimele 3 luni,  cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

ACTE NECESARE :

  • Cerere
  • Adeverinta de venit de la locul de munca al parintilor din care sa reiasa salariul net pe ultimele 3 luni

sau

  • Parintele care nu realizeaza venituri – Declaratie pe proprie raspundere la notariat
  • Adeverinta de venit de la Administratia Financiara
  • Copie Certificat de Nastere copil/copii
  • Copie Carte de Identitate parinti
  • Extras de cont BCR

INFORMAŢII PENTRU OBTINERE BURSE 

  • ELEVII POT BENEFICIA DE BURSĂ DOAR DACĂ PĂRINŢII SAU OCROTITORII LEGALI ÎNTOCMESC DOSARUL CU ACTELE NECESARE. 
  • DOSARELE NU POT FI ÎNTOCMITE DE ALTE PERSOANE (BUNICI, RUDE), DECÂT DACĂ ACEŞTIA AU MINORII ÎNCREDINŢAŢI OFICIAL SPRE CREŞTERE ŞI ÎNGRIJIRE.